Zpět

Modul III - Základy elektriky a praktické úlohy (Kvalifikace údržbového mechanika)


Modul III školení "QMT - Kvalifikace údržbových techniků" se věnuje zasíťování vozidla a jeho elektroinstalaci. Dále je v rámci Modulu III kladen důraz na práci s diagnostickým přístrojem, praktická cvičení a provádění určitých kroků údržby v praxi.