Kvalifikace systémových techniků (ST) "Pohon a podvozek" - Kompetenční analýza (13.2.2020)

17. 01. 2020Dovolujeme si Vás pozvat na kompetenční analýzu (pohon a podvozek) určenou pro budoucí uchazeče o kvalifikaci systémového technika.

Výskyty kompetenční analýzy pro budoucí ST se budou konat v termínech:

13.2.2020

Kompetenční analýza se koná na Stodůlkách (místnost C 205) a začíná v 9:00.

Kompetenční analýza pro uchazeče o účast ve školícím cyklu "Kvalifikace systémový techniků (ST) pohon &podvozek". Na základě písemného testu bude stanoveno, která školení jsou pro každého účastníka povinná a která dobrovolná. Kritérium pro vyhovění (neúčast na konkrétním školení) je 75 %. Výsledky testu budou zaslány účastníkům školení a jejich nadřízeným nejpozději 10 pracovních dní od data konání kompetenční analýzy.
Zpět na novinky